Maison de MầM

Với thế mạnh là một nhà sản xuất rượu cùng niềm say mê những vùng đất - con người - nông sản Việt, Mầm Distillery đang từng bước đến gần với người tiêu dùng, tới gần thêm mong muốn tạo nên một di sản với Bộ sưu tập MEN SẮC RƯỢU QUẢ VÀ HOA THUẦN VIỆT. Là "con ruột" của Mầm Distillery, ngôi nhà của MầM - Maison De MầM là một cocktail bar của những kẻ mộng mơ, nơi những người sáng tạo ra muốn trao gửi và giới thiệu tới bạn bè trong và ngoài nước, nhất là giới trẻ xu hướng thưởng thức rượu Việt và văn hóa Việt kiểu mới. "𝘔𝘰̛̀𝘪 𝘤𝘢́𝘤 𝘣𝘢̣𝘯 đ𝘪 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘥𝘢̂̃𝘯 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘩𝘶́𝘯𝘨 𝘵𝘰̂𝘪 - 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘬𝘦̉ 𝘔𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘔𝘰̛ 𝘮𝘢𝘯𝘨 𝘩𝘰𝘢̀𝘪 𝘣𝘢̃𝘰 𝘹𝘢̂𝘺 𝘥𝘶̛̣𝘯𝘨 𝘣𝘢̉𝘯 đ𝘰̂̀ 𝘳.𝘶̛.𝘰̛̣.𝘶 𝘝𝘪𝘦̣̂𝘵. 𝘔𝘰̂̃𝘪 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘭𝘺 𝘤.𝘰𝘤𝘬𝘵𝘢𝘪𝘭 𝘥𝘶̛𝘰̛́𝘪 đ𝘢̂𝘺 𝘭𝘢̀ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘤𝘰̛𝘯 𝘴𝘰́𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘢̂̀𝘮 𝘷𝘰̂̃ 𝘵𝘶̛̀ 𝘵𝘢̂𝘮 𝘵𝘩𝘶̛́𝘤 𝘤𝘰𝘯 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘝𝘪𝘦̣̂𝘵 𝘕𝘢𝘮..

 

 

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng